Splátkový kalendár

 
 
Rezervačná záloha: 3320 € + DPH pri podpise RZ (rezervácia bytu na 15 dní)
Prvá splátka: 20% z ceny bytu pri podpise ZBZ
Druhá splátka: 30% z ceny bytu po dokončení hrubej stavby
Tretia splátka: 30% z ceny bytu po dokončení rozvodov IS
Štvrtá splátka: 15% z ceny bytu po dokončení inštalácie štandardného vybavenia
Piata splátka: 5% z ceny bytu po kolaudácii a odstránení vád, pri podpise KZ
  (zohľadnia sa prípadné klientské zmeny, zmluvne definované zmeny výmer atď)
 
Splátkový kalendár je možné v individuálnych prípadoch prispôsobiť možnostiam a požiadavkám klienta.